Điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình 3KW

48,000,000đ

LẮP ĐẶT NGAY

Giá điện mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình 4KW

60,000,000đ

LẮP ĐẶT NGAY

Chi phí lắp đặt điện mặt trời hòa lưới cho gia đình 5KW

75,000,000đ

LẮP ĐẶT NGAY

Hệ thống pin năng lượng mặt trời cho gia đình 6KW

90,000,000đ

LẮP ĐẶT NGAY